Kerim ÇİFLİKLİ
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR

İNFAZ

Kurumumuzda barındırılan hükümlülerin İnfaz işlemlerinin yapılması, tahliye işlemleri, izin, mahkeme,sevk, disiplin işlemlerini yerine getiren birimdir..

GENEL BÜTÇE-AMBAR

Ceza İnfaz Kurumlarında görev yapan personel ile hükümlü ve tutukluların iaşe edilmeleri aynı anda 5000 kişiye yemek hazırlanabilecek şekilde tasarlanmış ve en son teknoloji ile donatılmış Genel Mutfak bölümünde hazırlanan yemeğin Ceza İnfaz Kurumlarına dağıtılması sureti ile sağlanmaktadır.

SATIN ALMA

Kurumumuzun satın alma işlemleri, alınan malzeme ve hizmetin kontrolü, ihale işlemlerini Kamu İhale Mevzuati çerçevesinde yapan birimdir.

MUHASEBE-SAYMANLIK

Kurumun işyurdu çalışmalarını düzenleyerek, atölye- iş kolu açmak, bunların etkinlik ve verimlilik ilkeleriyle gerçekleşmesini, hükümlülere meslek edindirilmesini, piyasa şartlarına uygun üretim yapılmasını ve işyurduna ilişkin muhasebe işlemlerin yürütülmesini sağlayan servistir.

BAŞMEMURLUK

Güvenlik ve gözetim servisinin ana birimi olan baş memurluk kurumumuzda da ayrı bir önem arz etmektedir. Güvenlik gözetim servisi memurlarının ve hükümlülerin yönlendirildiği idare edildiği birimdir. Kurumumuzda bulunan baş memurluk , kapalı ceza infaz kurumlarındakine göre farkı Açık Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan iş yurtları sebebiyle burada hükümlülerin iş kollarına ayırılması gibi görevleri vardır.

*Hükümlülerin sayım ve kontrolü

*Hükümlülerin iş kollarına dağıtımı

*Hükümlülerin işbaşı sayımı

*Vardiya sayım defterlerinin denetlenmesi

*Vardiya nöbet cetvellerinin düzenlenmesi

*Dış görev, mahkeme, hastane, eğitim sebebiyle kurum dışına çıkacak hükümlülerin takibi yapılır.

*Gelen hükümlüye uyması gereken kurallar anlatılır. *Hükümlülerin dilekçelerinin kontrolü ve onaylanması, ilgili birimlere gönderilmesi.

MAHKUM KABUL

Kurumumuza sevk veya Mahkeme kararı ile gelen Hükümlülerin kabul işlemleri ve sisteme girişini yapan birimdir.

EMANET PARA-EŞYA

Emanet Para Bürosu: Kurumumuz Emanet Para Bürosu Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paraların Kullanımına Dair Yönetelik Gereği Bakanlıkça belirlenen haftalık limit üstünde ki paraların tahsilat ve reddiyat makbuzları karşılığında emanete alınması , emanetten çıkış işlemlerinin yapılması işlemlerini yerine getirir.

Emanet Eşya Deposu: Kurumumuz Emanet Eşya Deposu Emanet Eşya Yönetmelik Gereği Bakanlıkça belirlenen Hükümlülerin üzerinde bulundurabileceği eşyalar dışında ki eşyaların emanete alınması, hükümlünün izin, tahliye ve sevk durumunda eşyaların kendisine veya Hükümlünün sevk olduğu Kuruma gönderilmesi işlemlerini yerine getirir.

PERSONEL KALEMİ

Kurumumuzda görev yapan personelin, atamalarında göreve başlaması ve görevden ayrılması, maaş işlemleri,disiplin işlemleri, izin işlemleri ve personel ile ilgili yazışmaların yapıldığı birimdir. Kurumumuzda Personel Durumu 1 Kurum Müdürü -2 Kurum İkinci Müdürü- 1 İdare Memuru- 2 Sağlık Memuru- 1 Psikolog- 1 Öğretmen- 1 Elektrik-Elektronik Mühendisi-1 Gıda Mühendisi- 3 İnfaz ve Koruma Başmemuru- 140 İnfaz ve Koruma Memuru- 1 Sayman - 1 Bilgisayar İşletmeni- 2 Ambar Memuru- 2 Ceza İnfaz Kurumu Katibi- 13 Teknisyen- 25 Şoför-6 Aşçı- 3 Kaloriferci-2 Genel İdari Hizmetler Memur- 1 Hizmetli

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →Web Master - Mukadder UĞRAŞ← →WebPortal←